1990 - 1991: De oprichting en het eerste begin

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Geachte redactie,

Een verzoek. Waarschijnlijk bevinden zich onder uw lezerspubliek wel lezers die willen gaan studeren en dat eventueel ook in Nijmegen willen doen. Zij kunnen dan om redenen dat er geen vereniging is voor gereformeerde studenten, zoals in andere steden, naar een andere stad gaan. Dat is nu veranderd. Daarom hechten wij er belang aan dat het onder uw lezerspubliek bekend wordt dat er in Nijmegen een VGS is opgericht. Vandaar dat wij u verzoeken of u onderstaand persbericht zo spoedig mogelijk zou willen plaatsen. Bij voorbaat hartelijk dank, Namens de VGSN teken ik.

PERSBERICHT In Nijmegen is op 21 maart, bij de aanvang van de lente officieel opgericht de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen, Thèsauros Quaeritans. Zij heeft de mascotte ‘le bouquet complet’ en de lijfspreuk: “…en een ieder draagt zijn bloempje bij”. Zij die in Nijmegen willen gaan studeren kunnen informatie inwinnen bij het abactiaat aan de Distelstraat te Nijmegen. 

Bovenstaand bericht werd verstuurd door enkele gereformeerde studenten in Nijmegen die wel oren hadden naar een gereformeerde studentenvereniging. Via het Nederlands Dagblad was men op zoek naar meer geïnteresseerden.

Na tekening van de oprichtingsakte ontstond op de eerste lentedag van het jaar 1990 de VGSN Thèsauros Quaeritans. Acht studenten ondertekenden de oprichtingsakte, één persoon werd zonder lid te zijn geweest tot reünist benoemd. Drie andere studenten sloten zich bij de club aan; de VGSN bestond uit 13 leden. Zoals alle VGS’en in het land was de VGSN sterk gebonden aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Onderscheid werd gemaakt tussen een A-lidmaatschap en B-lidmaatschap, deze laatst genoemde was bestemd voor de leden die zich niet konden vinden in de grondslag van de vereniging.

Zijn wij tegenwoordig gezegend met een wekelijkse SooS in de kelder van Villa van Schaeck, toendertijd moest men het doen met een SooS die 1 keer in de twee maanden plaats vond in de HBO-soos aan de Hertogstraat. Met het kleine aantal leden werden ALV’s bij leden thuis georganiseerd. Zo ook de eerste op woensdag 10 januari 1991, thuis bij een lid aan de Professor Bromstraat. In dit jaar werden ook de eerste thema-avonden georganiseerd: besloten werd dat in kleine groepjes elk trimester een ander specifiek onderwerp zou worden besproken. De avonden vonden plaats op de dinsdag; de verenigingsavond van de VGSN-TQ. Bij het eerste introductieweekend, ook wel PTMY-time genoemd, worden negen nieuwe leden lid, wat met het verlaten van enkele leden de teller op 21 zet in december 1990.

  1991 - 1992: De eerste groei