1991 - 1992: De eerste groei

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Senaat Voor de periode maart '91 tot maart '92: Voorzitter: John Roth Secretaris: Leonore Koerselman Penningmeester: Gomar Bijl

In deze eerste jaren was het heel gebruikelijk dat de nieuwe senaat op functie verkozen werd. De ALV mocht uit de te verkiezen kandidaten een ranglijst en functieverdeling opstellen. Op die manier kwam een nieuw bestuur bij elkaar. De vereniging bestond uit 21 leden. Bestuur Roth kreeg te maken met de eerste groeistuipen. Al snel kwam er een discussie over het toelaten van mbo-studenten. Echter, daar zag men toch vanaf omdat ‘we anders wel bezig kunnen blijven met toelaten’ (Lustrumbundel Wervelwind, p. 14). Een belangrijk besluit dat dit jaar werd genomen, was de wijziging van de grondslag van de vereniging. Ze werd veranderd in: ‘De grondslag van de vereniging is de Bijbel, waarvan de drie formulieren van Enigheid het belangrijkste leren’.

Wetenswaardigheden De intro vond plaats op locatie in Batenburg. Deze werd gekenmerkt door veel zieke VGSN’ers. Ergens was iets misgegaan in de bereiding van het voedsel. Van een echte ontgroening is in deze tijd nog geen sprake geweest. Het ondervragen van de eerstejaars werd gestaakt toen ouderejaars er genoeg van hadden (Lustrumbundel Wervelwind, p.18).

De VGSN kende nog geen verenigingsavonden zoals we ze nu kennen maar eens per twee maanden werd er een vergadering gehouden over een bepaald thema. Er werd gekozen uit een theoretisch onderwerp of een onderwerp over geloofsbeleving. Verreweg de meeste thema’s hadden een theologische inslag of onderzochten de gereformeerde grondbeginselen.

1992 - 1993: VAAS is opgericht