Vereniging

Wie zijn we?

De VGSN is een christelijke studentenvereniging in Nijmegen. We hebben ongeveer zestig leden die enthousiast en betrokken zijn. Onze drie pijlers zijn geloof, wetenschap en gezelligheid. Elke donderdagavond hebben we een activiteit, georganiseerd door een van onze commissies, die gerelateerd is aan een van die pijlers. Daarnaast hebben we een keer per twee weken op dinsdag kring.

VGSN staat voor Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen, wat betekent dat we als christelijke vereniging een gereformeerd karakter hebben. Om lid te worden hoef je niet lid te zijn van een bepaalde kerk, maar wordt je wel gevraagd de grondslag van de vereniging, die gebaseerd is op de Bijbel, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels, te onderschrijven. Daardoor hebben we als vereniging dezelfde basis.

TQ staat voor Thesaurum Quaeritans, wat vertaald kan worden als: “zij die op zoek zijn naar de schat”. We zijn samen op zoek naar de schat in elkaar, naar de schat in geloof, in wetenschap en in gezelligheid. We geven dit vorm door de activiteiten die we organiseren. Dit sluit aan op ons motto: Mattheüs 13:44Mattheüs 13:44 - Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Koepels en contacten

We werken samen met andere christelijke studentenverenigingen in Nijmegen: Navigators, CSFR, Ichthus en KSN. Samen organiseren we StudentAlpha, Happietaria en het Veritas-forum. De VGSN is samen met allerlei andere studentenverenigingen gevestigd in hét studentenpand van Nijmegen: de Villa van Schaeck (zie foto). Via IFES hebben we contact met andere christelijke studentenverenigingen over de hele wereld. Ook zijn we aangesloten bij VGS-Nederland, een overlegorgaan van gereformeerde studentenverenigingen in Nederland.

Kortom, je ziet het: de VGSN-TQ is gevarieerd, verdiepend en een meerwaarde voor je studententijd.