De VGSN is een veelzijdige christelijke studentenvereniging in Nijmegen met ongeveer vijftig enthousiaste en betrokken leden. Onze drie pijlers zijn geloof, wetenschap en gezelligheid. Elke donderdagavond hebben we een activiteit, georganiseerd door een van onze commissies, die gerelateerd is aan een van die pijlers. Daarnaast hebben we een keer per twee weken op dinsdag kring.

VGSN staat voor Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen, wat betekent dat we als christelijke vereniging een gereformeerd karakter hebben. Om lid te worden hoef je niet lid te zijn van een bepaalde kerk, maar wordt je wel gevraagd de grondslag van de vereniging, die gebaseerd is op de Bijbel, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels, te onderschrijven. Daardoor hebben we als vereniging dezelfde basis.

TQ staat voor Thesaurum Quaeritans, wat vertaald kan worden als: “zij die op zoek zijn naar de schat”. We zijn samen op zoek naar de schat in elkaar, naar de schat in geloof, in wetenschap en in gezelligheid. We geven dit vorm door de activiteiten die we organiseren. Dit sluit aan op ons motto: Matteüs 13:44.

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. – Matteüs 13:44

Senaat

Sinds 30 juni 2022 heeft senaat Bouma de eervolle taak gekregen om de VGSN-TQ te leiden.

Openhartig en gedreven mogen wij dit jaar aan het roer van de VGSN-TQ staan. We hopen dit jaar de verdieping te vinden op wetenschappelijk- en geloofsgebied. We gaan dit jaar een aantal nieuwe dingen introduceren zoals de geloofsuurtjes, kringbuddies en een heuse VGSN voor dummies om zo nog beter aan te sluiten bij de behoeftes van de leden. Tot nu toe genieten we erg van ons senaatsjaar en we zien uit naar alles wat nog komen gaat!

V.l.n.r.: tha. Ziedses des Plantes (assessor), tha. Souverijn (abactis), the. Bouma (praeses), tha. Alons (thesaurier)

Pijlers

Geloof

Alle VGSN’ers zijn lid van een kring. Kringen komen om de dinsdag bij elkaar om met elkaar te eten, te praten, Bijbelstudie te doen en na te borrelen. Op die manier leren we meer over elkaar en over God. Ook organiseren de kringen zelf een kringweekend, waar de kringleden elkaar op een gezellige en ontspannen manier leren kennen.

Ook hebben we af en toe een praise en een toerustingsavond, en de Bijbelcie organiseert elk jaar een toerustingsweekend. Aan de hand van een thema denken we na over God en christen-zijn. We zijn aangesloten bij IFES, een koepel van christelijke verenigingen, waar we inspiratie opdoen, bijvoorbeeld op de jaarlijkse conferentie Live-it!

Wetenschap

Als VGSN vinden we het belangrijk dat we onze kennis verbreden en verdiepen. Dat doen we door middel van themagroepen, waarin VGSN’ers elkaar vertellen over hun expertise. Voorbeelden van onderwerpen zijn logopedie, bio-informatica en Nijmegen in de tweede wereldoorlog.

Naast themagroepen hebben we academische lezingen waarin professionals VGSN’ers wat willen meegeven uit hun vakgebied. De VGSN is aangesloten bij VGS-Nederland. Zij organiseren elk jaar het Paascongres, waarin een onderwerp (bijvoorbeeld individualisme) wetenschappelijk benaderd wordt. Als VGSN’er kun je ook naar het Paascongres gaan.

Gezelligheid

Elke donderdagavond borrelen we met bier voor 50 cent in onze kelder. De SooScie organiseert feesten en de thesauricie verzorgt elk jaar meerdere verenigingsweekenden. Jaarlijks hebben we een culturele avond, waar iedereen zijn talent kan etaleren, voorafgaand aan de Dies Natalis. Op de dies, een gala, vieren we de verjaardag van de VGSN.

Elk jaar doen we mee aan de Batavierenrace. Rond de zomer liften we in koppels naar een stad in het buitenland. VGSN’ers zijn er altijd voor in om een spelletje te doen, koffie te drinken of om samen te eten. Voor gezelligheid ben je bij ons dus aan het juiste adres!

Wij zijn als VGSN-TQ aangesloten bij VGS-Nederland. Dit is een landelijk samenwerkingsverband met veertien verschillende christelijke studentenverenigingen. In de meeste studentensteden is er een vereniging van VGS-Nederland te vinden. Ondanks dat elke vereniging natuurlijk zijn eigen identiteit heeft, zijn alle aangesloten verenigingen christelijk, academisch, actief en gezellig.
 
De verenigingen organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten. Denk aan christelijke activiteiten zoals bijbelstudies en sing-in. Er is de mogelijkheid om bij de verenigingen op een breed scala van vlakken te ontwikkelen. Door middel van bijvoorbeeld lezingen of door ervaring op te doen in een van de talloze commissies. Maar daarnaast ook wekelijkse soosavonden, weekendjes weg, feestjes en talloze andere gezelligheidsactiviteiten. Op deze manier bieden de verenigingen studenten tijdens hun studententijd houvast en gezelligheid.