2009 - 2010 Inzet op extra vorming en de digitale VGSN

  • Gepost op: 16 May 2012
  • Door: sitecie

Senaat Voor de periode juni 2009 tot juni 2010: Senaat TOV: Praeses: The. Marijn Gunnink Abactis: The. Frank de Feijter Thesaurier : Tha. Elmarie van Dijk Assessor Intern: Tha. Eline Schreurs Assessor Extern: Tha. Annelie Katerberg

Extra vorming Net als andere jaren was 2009-2010 het jaar waarin de VGSN-TQ volop bezig was om haar doelen te bereiken. De opbouw in geloof, wetenschap en gezelligheid stond en staat voorop. Naast de kringen en toerustingsavonden is extra verdieping aangeboden in de vorm van een op maat gemaakte verdiepende cursus - een studiekring - over relaties. Er zijn avonden georganiseerd waarin in gesprek is gegaan over relaties in de breedste zin van het woord. Onder leiding van stafwerkers van IFES zijn we ingegaan op: op eigen benen staan, verkering hebben of single-zijn, vriendschap en omgang met seksualiteit. 

Er is in de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd met de thema's. Zo zijn er praktische thema's ingevoerd en is er in 2009-2010 voor het eerst een verdiepend thema georganiseerd dat nauw aansloot bij de vakgebieden van de deelnemers. Deze lapmiddelen konden niet voorkomen dat een nieuwe, dappere stap nodig is. Op de ALV van 17 april 2010 heeft senaat TOV een plan gepresenteerd om themagroepen in te voeren. De VGSN-TQ werd in vaste groepen ingedeeld die een jaar lang een thema behandelen. In verschillende avonden komen de verschillende facetten van het onderwerp ter sprake. Bijvoorbeeld in het jaarthema 'westerse filosofie' werd iedere avond een toonaangevende Westerse filosoof behandeld. Ieder jaar zijn er nieuwe thema's en worden er nieuwe groepen gemaakt. Iedere themagroep neemt ook de inhoudelijke organisatie van een lezing op zich. De themagroep zoekt een spreker en bereidt de lezing voor en verspreidt eventueel wat voorstudiemateriaal in de vereniging. Zo gaan lezingen meer leven bij de VGSN’ers.

Digitalisering 2009-2010 was ook het jaar van de steeds verder gaande digitalisering. Twee uitingen daarvan zijn de senaatsblog en de VGSN-blog. De VGSN-blog is in samenwerking met VAAS tot stand gekomen. De verschijningsfrequentie van de nieuwe blogs was niet heel groot en de bijdrage beperkte zich niet zelden tot een filmpje op YouTube. De senaatsblog daarentegen werd zeer regelmatig bijgehouden en had gemiddeld twee bijdragen per week. Een goed bijgehouden blog draagt bij aan de levendigheid en de aantrekkingskracht van www.vgsn.nl. Ook het ontwerp van de VGSN-database en de Infomail met Microsoft Office Publisher zoals deze door Senaat TOV werd aangeboden past in de doorgaande digitalisering van de VGSN-TQ. Senaat TOV heeft gemeend dat de schat van de reünisten meer gebruikt kan worden. De reünisten bezitten kennis en vaardigheden die uitstekend van pas kunnen komen op de VGSN-TQ. Op dit moment werd de koppeling tussen de behoeften van de leden van de VGSN-TQ en het aanbod van de reünisten gemaakt. In dit kader past ook de VGSN-groep op LinkedIn, Facebook en Hyves. Ook een VGSN-twitter werd aangemaakt. De VGSN-TQ is digitaal goed aanwezig!

Themaschatkamer Al jaren klonk de roep om na te denken over de huidige vorm van schatkamers. Ook senaat TOV vond de huidige manier van overleg tussen commissies niet effectief. Commissies bezochten de schatkamer niet of met tegenzin. Toch blijft overleg tussen commissies nodig. In het jaar van senaat TOV hebben we een nieuwe manier van schatkamer geïntroduceerd. In plaats van schatkamers voor elke commissie toegankelijk te maken, werden voor de themaschatkamer expliciet commissies uitgenodigd. Dit was effectief, omdat commissies die elkaar wilden spreken, het nut inzagen van een overleg en daar ook de vruchten van konden plukken.

Wetenswaardigheden - In de eerste week van september kreeg Annelie een fantastische inval voor de hilariteit en huiskamersfeer op de sociëteit moest er een verenigingsvis komen met de naam ‘Keegstra’ (naar de abactis van de VGSD). Zelfs de functionaris ‘visionaris’ werd in het leven geroepen. Keegstra overleefde zelfs de ‘visnapping’ opgezet door olim-senaat To Go. Rond 1 juni kwam aan zijn turbulente leven helaas een einde.   - Op de Begrotings-ALV was hij er dan! De SMS-balk waarbij je kon sms-en voor het goede doel. De smsjes werden geprojecteerd op de ALV-powerpoint.   - Dit is hem: de Rode brievenbus. Levensechte foto! Aangekocht in de laatste week van augustus 2009 en rood gespoten door de intro’s! Elke donderdag zorgde de KaCo dat VGSN’ers hun post konden ophalen door de brievenbus naar de SooS-ruimte te slepen.  

2010 - 2011: Besluit LCGS en SMS