1993 -1994: De VGSN-TQ is opengesteld

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Senaat  Praeses: Dorien van der Meer. Abactis: Berenda Bruins. Fiscus: Maja Buitendijk

Openstelling Het jaar 1993-1994 was het jaar van de openstelling van de VGSN-TQ. Als eerste ‘VGS’-vereniging werd de VGSN-TQ opengesteld voor leden die geen lid zijn van Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Met dit besluit verdween ook het A- en B-lidmaatschap. Deze openstelling had nogal wat voeten in de aarde, de discussie hierover heeft veel tijd in beslag genomen. VAAS wijdde een heel nummer aan de openstelling. In 1998 vond een heruitgave van deze openstellingsVAAS plaats. In dat nummer werd ook weer voortgeborduurd op een aloude discussie: hoe verhoudt de VGSN-TQ zich tot de kerken in Nijmegen? Is het geoorloofd om de kerkenraad van de GKV uit te nodigen bij de eerstejaars? Of is een principiële afstand noodzakelijk, want de VGSN is toch opengesteld? Een saillant detail: een half jaar voor de openstelling accepteert de VGSN-TQ meer dan 1000 gulden van de kerkenraad van de GKV. Financiële voordelen van de band met de GKV hebben de openstelling in ieder geval niet in de weg gestaan. Op 9 februari 1994 is het zover: artikel 7c uit de toenmalige statuten werd geschrapt. Aanstaande leden hoefden geen lid meer te zijn van de vrijgemaakte kerk. De openstelling van de VGSN-TQ riep niet alleen intern maar ook in den lande heftige reacties op. De GSVA in Amsterdam meende zelfs dat door de openstelling de VGSN-TQ nooit lid kon worden van het landelijk verband van gereformeerde verenigingen. In de jaren die volgden zouden de andere gereformeerde verenigingen het voorbeeld van de VGSN-TQ volgen en zich openstellen voor niet–vrijgemaakten. 

Rookverbod Een opmerkelijk ander besluit is om een rookverbod op soos in te stellen. Naar aanleiding van astmatische klachten van één van de leden is het verboden binnen in soos te roken. Dit verbod wordt op de VGSN-TQ gehandhaafd tot aan2008, het jaar van rookverbod in de horeca.

1994 - 1995: Aangevlogen over de kronkelende Waal