1994 - 1995: Aangevlogen over de kronkelende Waal

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Senaat De senaatsperiode liep van maart '94 tot maart '95. Deze periode bestond de senaat uit de volgende personen: Voorzitter: Helga Boesenkool Secretaris: Berenda Bruins Penningmeester: Rinske Oldenhuis.

Besluiten In het jaar ’94-’95 werd er besloten dat de VGSN-TQ geen lid gaat worden van IFES, wat een paar jaar later, opnieuw door een besluit, bevestigd werd. Nog geen 6 jaar later, in 2001 werd uiteindelijk toch het aspirant lidmaatschap van IFES aangevraagd. In dit verenigingsjaar werd ook het distributiesysteem geboren, een besluit werd genomen dat de eerstejaars voorstudiemateriaal moeten rondbrengen. Er werd vastgelegd dat er geen kledingvoorschrift voor de Dies zou zijn, een Diespartner niet verplicht was en er geen verplicht cabaret op de Dies zou zijn. In dit jaar werd ook besloten dat ‘bestuur’ voortaan ‘senaat’ zou heten en dat de functieverdeling ‘praeses’, ‘abactis’, ‘fiscus’ en ‘assessor’ zou zijn.

Memorabele momenten ‘Belangrijke mededeling: volgens VAAS is er op 29 maart een soos. Op deze soos moet ik poetsen, nu dat doe ik dus niet, want 29 maart is de dag dat ik jarig ben. Nee, sterker nog, ik weiger niet alleen te poetsen, ik schaf bovendien deze de soos af, en nodig jullie allen uit om mijn verjaardag op de Vossendijk te komen vieren. Kortom 29 maart géén soos, maar een verjaardag op Vossendijk 91’ (Notulen ALV 15-03-1995).

"Aangevlogen over de kronkelende Waal" Het oude verenigingslied leek teveel op dat van de VGST en er werd besloten een nieuw verenigingslied te componeren. De VGSN-TQ ontving een brief van de VGST met daarin een verzoek om officiële bevestiging van het nieuwe verenigingslied. Naar aanleiding van deze brief werd voorgesteld om nauwer contact te zoeken met de VGST, maar deze stemming valt negatief uit. ‘Er zal dus in verenigingsverband geen verder contact worden gezocht met Twente (individueel is iedereen natuurlijk vrij om zich met de Twentenaren te bemoeien, zolang u maar niet ons nieuwe verenigingslied verklapt’ (Notulen ALV 17-05-1995).

1995 - 1996: HOBOR-HORROR