1995 - 1996: HOBOR-HORROR

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Senaat

Op 15 maart 1995 werd senaat Brinkman verkozen om de vereniging te leiden. De senaat telde vier functies in plaats van drie zoals in de voorgaande jaren werd aangehouden; naast de preses, abactis en fiscus werd een assessor gekozen. De ledenstand stond op 48.

Op de ALV van 17 mei 1995 werd besloten een gebouwencommissie in te stellen, bestaande uit twee VGSN’ers. Met een verwacht ledental van 60 werd voorspeld dat de VGSN uit het gebouw aan de Hertogstraat zal groeien. Opties werden bekeken voor de huur van een grotere ruimte voor SooSen. Op diezelfde ALV werd gesproken over amicaliteiten met de VGST in Twente. Er bestond onenigheid tussen de verenigingen door kritiek over en weer op de verenigingsliederen. De ruzie werd bijgelegd en de VGSN werd door de VGST weer geaccepteerd als VGS-vereniging. De situatie wierp op de ALV een heftige discussie op en er werd zelfs een stemming gehouden over het aangaan van contacten met de VGST. Met zeven stemmen voor en 24 tegen, werd dit voorstel verworpen. Wat de ALV-notulen kenmerkte uit die tijd, zijn de grote, dikgedrukte woorden, waarin de VGSN’er werd opgeroepen eens de contributie te betalen. De fiscus stelde op de begrotings-ALV in oktober 1995 de HOBOR in: de H(ans) O(lijve) BO(ete) R(egeling), om wanbetalers tegen te gaan.

Op 6 oktober werden acht eerstejaars geïnstalleerd tot adventurielid, oftewel aspirantlid. In de tijd van aspirantlidmaatschap, moesten de verse leden vijf kasbezoekjes afleggen. Pas later in het jaar, op 17 januari 1996 werden de adventurieleden geïnstalleerd tot volwaardige leden. In de notulen is enige discussie terug te lezen over lidmaatschap voor enkele van de adventurieleden, omdat zij bijzonder kritisch waren over de openstelling van de vereniging: ‘Veel VGSN’ ers vinden het vreemd, dan wel ongehoord dat het lid, terwijl hij nog niet eens lid is van de VGSN, een voorstel heeft ingediend om de openstelling van de VGSN ter discussie te stellen.’

Op 14 februari 1996 vond de verkiezings-ALV plaats. Twee kandidaatsenaten waren in de strijd betrokken, kandidaatsenaat Souman won de strijd op de sloffen. Zij doopte zich om tot de Vuursenaat. Tijdens deze ALV werd ook een knoop doorgehakt over een verenigingslied.

De liedcommissie, eerder ingesteld, had na lange zoektocht drie geschikte liederen geschreven, waarover gestemd moest worden. Een lied genaamd ‘Aan de Waal’ op de wijs van Kronenburgerpark van Frank Boeijen viel in de smaak. In dit lied werd een regel veranderd: van ‘voor ons geen studentikoziteit’ wordt ‘een eigen studentikoziteit’ gemaakt. Een voorstel werd aangenomen, waarin werd besloten de liederen op te nemen in een bundel.

1996 - 1997: Het reunistenverband opgericht