1998 - 1999: De opkomst van de frikadel

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Senaat Voor de periode maart ’98 tot maart ‘99 Praeses: Samuel Driessen Thesaurier: Rolf Vreugdenhil Abactis: Hellen van Bendegem Assessor: Jolette Cramer Assessor: Ilja Boeije

Belangrijke besluiten Wat is de VGSN-TQ zonder Frikandellenfunctionaris. En hoe moet het geweest zijn voordat zij het bestaan kende van Girija Prasad. Bedenkt u eens wat de vereniging gemist heeft voor het verenigingsjaar ’98-’99.

Op de ALV van 30 september 1998 werd besloten om een hoofdstuk getiteld ‘De Del’ toe te voegen aan het huishoudelijk reglement bestaande uit drie artikelen. De frikandellencommissie was geboren en moest bestaan uit een eerstejaars lid der VGSN-TQ die later ook wel frikandellenfunctionaris (kortweg: frifu) zou gaan heten. De orde van ‘zij die de frikandel liefhebben’ was hoog nodig in die tijden van teruglopend frietpangebruik, lightproducten en balansdagen.

Op deze memorabele ALV werd ook besloten om een kindje uit een derde wereldland te gaan sponsoren, dit jongetje/meisje bleek later de naam ‘Girija Prasad’ te hebben en de VGSN-TQ zou nog vele jaren zorg voor hem dan wel haar dragen. Maar de ALV was nog niet afgelopen, ook werd er nog besloten dat er een verplichting rustte op de Sleutelsenaat om gedurende haar senaatsjaar alles in het werk te stellen om Rolf Vreugdenhil aan een vaste vriendin te helpen en in iedere VAAS de vorderingen kenbaar te maken. Vanaf deze ALV werd ook elke jaargroep verplicht om een naam te dragen. De daaropvolgende ALV’s (dec ’98 en feb ‘99) stonden beiden in het teken van HR-wijzigingen.

Verder vond de Sleutelsenaat dat onze niche als schatzoekers meer moet worden uitgebuit. Op de alv werd besloten tot de interne aanspreekvorm: ‘thesaure/thesaura’ of ‘schat/schattebout’. Het ‘amicitia-drinken’ maakte plaats voor ‘thesauritia-drinken’. Op de schattigheid! Verder werd bepaald dat de senaat de ALV moet aanspreken met: thesaurici-rici. Ook de schrijfvormen: the. en tha. werden vastgelegd in het besluitenboek.

WetenswaardighedenDe ALV in mei ’99 was een hoogtepunt wat betreft het aantal voorstellen. In totaal stonden er 13 voorstellen op de agenda. Variërend van serieus (het introduceren van een incassosysteem en de aanschaf van nieuw briefpapier) tot minder serieus (het benoemen van een interim-frikandellen-funktionaris (IFF), het benoemen van een tweede persoon die de FF of de IFF begeleidt bij het halen van snacks en het voorstel om de ALV te schorsen zodra de FF/IFF/TP met de snacks de ALV locatie betreedt.

De Sleutelsenaat zette in op jaargroepen. Jaargroepen zijn een belangrijk dwarsverband van de vereniging. Elke jaargroep moest een naam krijgen en deze presenteren op de Installatie-alv. Het jaargroepsgevoel is belangrijk om varkencyclus te voorkomen en de onderlinge betrokkenheid te versterken. In dit verenigingsjaar laaide de discussie op over de openheid binnen de VGSN. De VGSN is een christelijke studentenvereniging en daarbij hoort een klimaat van openheid en onderling respect. Alle activiteiten van de VGSN vonden nog plaats op de woensdagavond.

1999 - 2000: De professionalisering van de VGSN