2000 - 2001: De vlag verschiet van kleur

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Op de ALV van 7 juni 2000 vond de senaatswissel plaats: Senaat Vos nam de macht over van Senaat Dijk. Op dezelfde ALV werd de regel afgeschaft dat voor elke incasso een handtekening benodigd is van de rekeninghouder; dat scheelt de Thesaurier wat werk. Ook werd gepleit voor meer financiële openheid op de VGSN, onder andere door de instelling van een kascontrolecommissie, de zogenoemde Kasco, die de boekhouding van de Thesaurier in de gaten zou houden.

Een voorstel over bewaking van de VGSN-vlag bracht wat hilariteit op de ALV: voorgesteld werd om de bewaring van de vlag, eerder de taak van de ‘nonnen’ aan de Nonnendaalseweg, over te dragen aan bijna-olim-senaat-Dijk. Op dezelfde ALV werd een voorstel besproken, betreffende de rituele verbranding van de vlag op de TQ-BBQ. Hierin was opgenomen dat de eerder genoemde nonnen 7 rondjes om het vuur zouden dansen ter boetedoening. Een amendement op het voorstel werd ingediend, waarin gepleit werd voor 7 keer 70 rondjes, gezien het feit dat de VGSN Bijbelgetrouw is. Beide voorstellen werden niet aangenomen. Maar het verhaal heeft een staartje: Op 13 december was er tumult alom. De VGSN-vlag bleek oranje te zijn geverfd, binnen de VGSN ontstond een tweespalt: zij die de vlag oranje mooier vonden dan voorheen en zij die de kleur van de vlag verfoeiden. Op de ALV van 13 december werd besloten een nieuwe vlag aan te schaffen. Nog geen jaar later ontving de dader zijn straf: Nederland verloor met 1-0 van Ierland en liep kwalificatie voor het WK voetbal mis.

Noemenswaardig is de 175 gulden die op deze ALV met een collecte bijeen werd gebracht voor Girija Prasad a.k.a. Girija Platzak.

Senaat Dijk had haar best gedaan: de notulen van alle senaatsvergaderingen zijn uitgeprint en wel terug te vinden in het archief. In deze notulen was onder andere terug te lezen dat werd overwogen een VGSN-brommer aan te schaffen via een veiling bij de politie. Helaas werd dit idee niet positief door de ALV ontvangen en van de baan geschrapt.

De VGSN kende enkele terugkerende discussies, waaronder die van het volume van de muziek op SooS. De senaat ondernam actie en stelde duidelijke regels in: pas na 00.30u mocht de muziek harder voor de eventuele enthousiaste dansers. Maar roken op SooS verbieden? ‘Daar kunnen we niet aan beginnen’, aldus de preses.
Evenzo de contacten met zusterverenigingen in het land. De ALV stemde in dit jaar over de behoefte aan correspondentie met de VGSD. Met een uitslag van 6 voorstanders, 30 tegenstemmers en 13 zonder mening, was de conclusie snel getrokken: Er zou geen verdere correspondentie met de VGSD plaatsvinden. Ook het verenigingsblad SIC van de GSV(G) werd teruggestuurd, want bij ontbreken van contact, was uitwisseling van verenigingsbladen uitgesloten.

De ledenstand, na installatie van 19 nieuwe leden, kwam op 65. Enige discussie ontstond over gastlidmaatschap voor twee aspirantleden. De twee werden geïnstalleerd tot volwaardig lid, gastlidmaatschap werd afgewezen.

2001 - 2002: Proeflidmaatschap van IFES