2001 - 2002: Proeflidmaatschap van IFES

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Senaat Voor de periode maart 2001-maart 2002: Praeses: tha. Dorieke Hammink Abactis: tha. Linda Foekens Thesaurier: the. Tom van de Beek Assessor: the. Bart Bos

Belangrijke besluiten In het kader van het meer aandacht geven aan geloofsontwikkeling binnen de studentenvereniging werd er geïnformeerd naar de CV en naar IFES. De CV paste helemaal niet bij het karakter van de VGSN. IFES bood een veel praktischer en aantrekkelijk perspectief. Onder senAAt werd dan ook het proeflidmaatschap van IFES aangevraagd. Na een jaar lidmaatschap hield de VGSN een evaluatie.

Een ander besluit wat in dit jaar genomen is, is dat de verenigingsavond verschoven werd van de woensdag- naar de donderdagavond. Een belangrijke reden hiervoor was dat er op woensdag nog al vaak voetbal gekeken werd en dat dit de opkomst op verenigingsactiviteiten negatief beïnvloedde.

Daarnaast werd het besluit genomen dat voor banken en leunstoelen op SooS het recht van de oudste geldt. Jongerejaars moeten hun plek afstaan aan ouderejaars.

Wetenswaardigheden Het kernpunt uit het beleid van senAAt was binnen de christelijke studentenvereniging aandacht geven aan het geloof. De VGSN heeft dan wel geen doelstelling met betrekking tot evangelisatie, maar iedere christen heeft wel zijn verantwoordelijkheid in het uitdragen van het evangelie. In december 2001 werd de cursus Aanstekelijk Christen-zijn gegeven en hier deden zo'n 15 deelnemers aan mee. De cursus is in verschillende jaren nog enkele malen herhaald.

2002 - 2003: De luiken gaan open