2004 - 2005: Het derde lustrum!

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Het jaar 2004-2005 was het jaar waarin de Oranjesenaat de macht greep, net voor senaat Verkade. In lange tijd waren de senaatsverkiezingen niet zo spannend geweest. De Oranjesenaat won nipt met 45 stemmen, tegen 37 voor senaat-Verkade.

Een van de innovaties van de Oranjesenaat leidde tot grote consternatie. De senaat stelde voor om het logo van de VGSN-TQ te moderniseren. Buiten de ALV om werd een ontwerpster, die luistert naar de naam Silvia, aan de slag gezet. Toen de ALV van deze plannen lucht kreeg, brak een spervuur aan vragen en moties los. Uiteindelijk liep de boel met een sisser af, afgesproken werd dat het huidige logo verbeterd zou worden. Het ontwerp bleef ongewijzigd.

Een van de innovaties van de Oranjesenaat leidde tot grote consternatie. De senaat stelde voor om het logo van de VGSN-TQ te moderniseren. Buiten de ALV om werd een ontwerpster, die luistert naar de naam Silvia, aan de slag gezet. Toen de ALV van deze plannen lucht kreeg, brak een spervuur aan vragen en moties los. Uiteindelijk liep de boel met een sisser af, afgesproken werd dat het huidige logo verbeterd zou worden. Het ontwerp bleef ongewijzigd.

Op het gebied van opbouw in geloof werd een belangrijke stap gezet: het aspirant-lidmaatschap van IFES werd omgezet in een volwaardig lidmaatschap. Aan een lange discussie kwam een einde. Deze stap zou een grote invloed hebben op de invulling van de opbouw in geloof. Zo zouden er in het seizoen 2006-2007 voor het eerst kringen, in plaats van bijbelstudiegroepen georganiseerd worden gehouden. Dit is een verandering geïnspireerd door IFES.

Jarenlang van ruim begroten had zijn sporen achtergelaten. De VGSN had een groot eigen vermogen opgebouwd, van om en nabij 3400 euro. De algemene consensus was dat 3400 euro toch wat veel is voor de VGSN-TQ, maar wat moest er mee gebeuren? De een stelde voor het geld ‘op te drinken’, de ander wilde het geld inzetten voor een grote activiteit. Uiteindelijk werd een voorstel aangenomen dat bepaalde dat ieder jaar opnieuw een bestemming wordt gezocht voor het eigen vermogen, wanneer dat boven de 2000 euro uitkomt. De discussie over het eigen vermogen en de hoogte daarvan zou de volgende twee jaar nog regelmatig terugkomen, totdat in 2008 de thesaurier besloot zeer krap te begroten. Sindsdien is de discussie, samen met het eigen vermogen, gesmolten als sneeuw voor de zon.

In 2005 werd het derde lustrum van de VGSN feestelijk gevierd met een week vol activiteiten. Dit alles werd afgerond op een extra feestelijke Dies Natalis.

2005 - 2006: De VGSN wordt lid van IFES