2005 - 2006: De VGSN wordt lid van IFES

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Op 16 juni 2005 werd, met weinig tegenstand van de HamerSenaat, senaat Vreugdenhil gekozen tot senaat der VGSN-TQ. Op dezelfde ALV werd een voorstel behandeld betreffende de ‘Benjamin Bob’. Enkele ouderejaars maakten zich zorgen om de alcoholconsumptie van de jonge eerstejaars en stelden voor dat de jongste VGSN’er uit de jongste jaargroep nuchter dient te blijven (lees: ranja met een rietje) op VGSN-gelegenheden om zo toe te kunnen zien op de nuchterheid van jaargroepsgenoten. Tot grote spijt van de bezorgde ouderejaars werd dit voorstel afgewezen.

Na een aspirantlidmaatschap van twee jaar en vele discussies over het nut, besloot de ALV volwaardig lid te worden van IFES. 45 VGSN’ers stemden voor dit voorstel, 18 tegen. Enkele ALV’s later werd met veel enthousiasme besloten een kringsysteem in te voeren.

Op 26 oktober werden 17 nieuwe leden geïnstalleerd, wat het ledental op 89 brengt.

Op de ALV van 9 februari werd het Fonds in leven geroepen voor de subsidiëring van activiteiten ter opbouw van het christelijk geloof en de wetenschappelijke kennis binnen de VGSN-TQ. Maar liefst 51 VGSN’ers stemden voor de instelling van het Fonds, maar 9 zijn tegen.

De huisvesting van de VGSN heeft de gemoederen ook aardig bezig gehouden in de jaren 2005-2006. De VGSN werd de mogelijkheid ontnomen in O42 te SooSen, gezocht moest worden naar andere opties. De senaat presenteerde twee opties op de ALV van 9 februari: Café De Fiets of VSM, waarschijnlijk beschikbaar als gevolg van faillissement van Diogenes. Lange tijd is samen met NSN gezocht naar een gezamenlijk pand, helaas heeft deze zoektocht weinig vruchten afgeworpen. Een lange discussie volgde, voor- en nadelen werden afgewogen, de senaat werd flink uitgehoord. Onder andere de vraag hoe het gesteld is met de veiligheid rondom, kreeg de senaat voor de kiezen. Volgens een lid vinden op de Singel de meeste aanrandingen in Nijmegen plaats. Een simpele reactie op deze vraag is in de notulen van de ALV terug te vinden: 'SNUF heeft niet gegarandeerd dat vrouwen niet worden aangerand’. En daarmee was de kous af. Een peiling volgde, waarin de overgrote meerderheid VSM verkoos boven Café De Fiets.

Noemenswaardig is de oprichtingsakte van de Orde van Frikandellenfunctionarissen der VGSN-TQ, besproken bij de w.v.t.t.k. op de ALV van 9 februari ingediend door de frikandellenfunctionaris en zijn voorgangers.

In tijden van BBQ zonder vlees –in het speciaal zonder frikandellen-, teruglopend frietpanverbruik, lightproducten en balansdagen is het nodig dat ‘zij die de frikandel liefhebben’ zichzelf verenigen. Dit alles om de frikandel hoog te houden en haar van eventuele ondergang te redden. Het doel van de orde is de ‘zittende’ frikandellenfunctionaris te ondersteunen in zijn taak. De VGSN-TQ heeft al vele frikandellenfunctionarissen gekend. Niet al deze personen treden toe in de orde. De ondertekenaars van deze akte zullen als eerste toetreden in de orde der frikandellenfunctionarissen der VGSN-TQ. Vanaf heden, a.d. 2006 zal iedere persoon die de functie frikandellenfunctionaris der VGSN-TQ bekleed toetreden in de orde.

Op 27 april werd gestemd over een voorstel aangaande verkeringhebbende mensen. Man of vrouw, zij moeten de baard laten staan, zodat duidelijk zichtbaar is dat zij niet alleen door het leven gaan. Onder andere een amendement voor instelling van een nieuwe functionaris genaamd ‘Jan Piet Joris en Corneel’ werd ingediend, er werd gesproken over plakbaarden en voorspelde moeilijkheden bij het zoenen werden weg gewuifd met het argument de snor of de baard opzij te duwen. Het voorstel kende slechts 18 aanhangers.

De verkiezingsstrijd op 15 juni was mooi, zo vertellen de verhalen. Sola Reformatia stond tegenover Senaat Verheij in de strijd. Ondanks een mooi lied, gezongen door Sola Reformatia, werd Senaat Verheij verkozen. Bij de W.v.t.t.k. uitte Sola Reformatia de bedroefdheid. Zij splitsten zich daarom af van de VGSN, met het doel de VGSN te behoeden voor dwalingen. VGSN’ers die de visie delen werden opgeroepen lid te worden van Sola Reformatia. Ondanks de tekening van KvK-formulieren heeft Sola Reformatia geen lang leven gekend.

2006 - 2007: Over sabels en hoedjes