2006 - 2007: Over sabels en hoedjes

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Senaat Voor de periode juni 2006-juni 2007: Senaat Verheij: Praeses: the. Theodoor Verheij Abactis: tha. Marloes van de Kolk Thesaurier: tha. Gerrita van Spijker Assessor: tha. Christien Marsman Assessor: the. Maarten Malda.

Belangrijke besluiten Onder senaat Verheij werd aan het Reglement van Orde een aantal broodnodige wijzigingen ingevoerd en het gehele besluitenboek verbeterd. Ook werd het besluit genomen dat er op de VGSN jaarlijks een telefoonboomtest wordt gehouden en dat op de eerstvolgende ALV deze geëvalueerd wordt. Ook werd besloten dat vrouwen worden geacht een hoofddeksel te dragen tijdens de begrotings-ALV van de VGSN-TQ. Daarnaast werden mannen verplicht gesteld op de begrotings-ALV een sabel bij zich te dragen.

In het najaar van 2007 werd door een aantal leden een legendarische drive-in party georganiseerd. Met een busje vol geluidsapparatuur reden zij door Nijmegen om op vier verschillende plekken een feestje te bouwen. Het feest eindigde op Hoogeveld, waar uiteindelijk de politie de stekker eruit trok.

Wetenswaardigheden Terwijl Senaat Verheij met de scepter zwaaide werd door de Bijbelcie vooral achter de schermen gewerkt aan een nieuw concept om de geloofspeiler van de VGSN te versterken. Het ging om een weekend dat een kernactiviteit voor deze peiler moest worden, naast Thesauricie uitweekenden die meer op de gezelligheidspeiler gericht zijn. Men was op zoek naar een manier om stil te kunnen staan, te focussen op geloof, op elkaar, op zoek naar diepgang. Het studentenleven is als een lange reis waarin af en toe rustige oases een praktisch gereedschap kunnen zijn. Door samen bij elkaar te komen om meer van God te zien en te leren, Hem te eren en elkaar te inspireren! Een weekend om frisse ideeën op te doen om je leven met God in de realiteit van de alledag te verdiepen en geestelijke lauwheid en leegheid tegen te gaan.   Kernachtig werd op 16 oktober 2006 een bundeling gemaakt van doelen. Allereerst is een belangrijk doel: ‘samen’, samen dichterbij God kan worden beschouwd als een leidthema in het Toerustingsweekend. Een tweede doel is om het weekend ‘persoonlijk’ te maken onder andere door ruimte voor persoonlijke gesprekken en het voeren van een interne dialoog in stille tijd. Doel nummer drie is ‘gericht op geloof’, hiermee werd onderstreept dat de persoonlijke relatie met God centraal staat tijdens het weekend. Een laatste doel is ‘nuttig’, nuttig in de zin van drempels verlagend en VGSN’ers uitnodigen om te spreken over geloof.

2007 - 2008: Invoer van het TPG en de vertrouwenspersonen