2008 - 2009: Openingen naar het LCGS en regels over alcohol

  • Gepost op: 24 January 2012
  • Door: sitecie

Senaat Voor de periode juni 2008 tot juni 2009: Senaat To Go: Preses: The. Geert Schimmel Abactis: The. Maarten van Westen Thesaurier : The. Marije Joosse Assessor Intern: Tha. Derkelien Valkman Assessor Extern: The. Rick de Jong

Besluiten Na jarenlange discussies en hernieuwde nieuwsgierigheid werd in dit jaar besloten dat de senaat zo spoedig mogelijk in overleg gaat met het LCGS-bestuur met als doel om aspirant-lid te worden van het Landelijk Contactorgaan van Gereformeerde Studentenverenigingen. De gestelde voorwaarden voor een eventueel lidmaatschap moesten eerst worden teruggekoppeld naar de ALV die over de voortgang van het proces besliste. Vanaf dat moment was een afvaardiging van de VGSN-TQ welkom bij de vergaderingen van het LCGS . Om werkelijk lid te worden werd er gevraagd dat de VGSN-TQ banden heeft met iedere lidvereniging.
In februari werd een alcoholbestuursreglement aangenomen en worstelde een besluitenboek(spook)commissie zich door het besluitenboek met als doel om voor te stellen om besluiten te herroepen of te laten vervallen die niet meer van toepassing zijn. Dit leidde tot het laten vervallen van 3 besluiten en het herroepen van 1 besluit. Op de laatste ALV van dit jaar werd besloten om amicale banden aan te gaan met onze zusjes uit Utrecht, de VGSU. Verder werd er besloten dat de senaat zorg zal dragen voor de plaatsing van een grote rode brievenbus midden op het Keizer Karelplein. Senaat ToGo stelde dit voor uit liefde voor de vereniging (en voor haar opvolgers die dit klusje mogen klaren) om van hieruit de distributie van de verenigingspost te coördineren.

Wetenswaardigheden Aan het eind van het verenigingsjaar werd een uitgebreide enquête gehouden onder de leden. De gemiddelde VGSN’er was enthousiast over de VGSN, maar het kan altijd beter. Zo vond 18 % de sfeer op SooS matig, een veelgehoorde reden was dan de muziek. 30 % vond dat hij of zij niet goed kan deelnemen aan discussies op de ALV en 45 % vond dat er te weinig ludieke invulling is op de ALV. Met de laatste ALV heeft senaat ToGo hier gehoor aan geprobeerd te geven met het voorstel over de grote rode brievenbus. Hoewel de ALV in februari van dit jaar het voorstel ‘de feestneus’ toch hopelijk ook ludiek bedoeld was. De praeses werd hierbij geacht op de senaatstafel te gaan staan, waarna de ALV onder leiding van de cantor primus het ‘hoofd-schouder-knie-en-teen’ zou zingen.

Externe contacten Door aanwezig te zijn tijdens LCGS vergaderingen, amicale activiteiten te bezoeken en een heus kennismakingsweekend in Nijmegen werden contacten die er waren verder uitgebouwd en nieuwe contacten aangegaan. Banden met de VGSU wrden officieel vastgelegd door een ALV-besluit. De VGSU trakteerde de VGSN op beschuit met muisjes omdat ze zo blij zijn met hun nieuwe zusje.  

2009 - 2010: Inzet op extra vorming en de digitale VGSN