2013 - 2014 Taboes, bijbel & wetenschapsavonden en het fonds

  • Gepost op: 16 September 2015
  • Door: sitecie

Na een aantal jaren geleid te zijn door vier senatoren werd de VGSN in het seizoen 2013-2014 bestuurd door een vijfkoppige senaat, Senaat De Vries:

Praeses: Arie de Vries
Abactis: Anoniem
Thesaurier: Hans Harmannij
Assessor intern: Marianne Verkerk
Assessor extern: Evelien Hellenthal

Centraal in het beleid van Senaat De Vries stond eenheid. Eenheid en het onderling vertouwen werd gezien als de basis voor verrijking van elk lid individueel, maar ook voor de VGSN-TQ als collectief. Aan de hand van deze rode draad mocht Senaat De Vries de vereniging dienen.

Taboes

Om het onderling vertrouwen onder leden te stimuleren en zo de eenheid te bevorderen werd er in het begin van het jaar een poging gedaan de heersende taboe in de christelijke wereld rondom seksualiteit te doorbreken. In een avond geleid door een externe organisatie werd over dit onderwerp gesproken en werd, met succes, geprobeerd dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.

Bijbel & wetenschapsavonden

In het seizoen 2013-2014 werd het concept van de bijbel & wetenschapsavonden, zoals dat het jaar ervoor was ingezet, uitgebreid. Er werden dit keer twee avonden over het al dan niet bestaan van spanningen tussen de Bijbel en de wetenschap gehouden. Eén van die avonden was plenair en ging met name over de evolutietheorie, een andere avond werd er in kleine groepjes gesproken over dit thema aan de hand van het boek ‘durf te denken’.

Het fonds

Aan het begin van het jaar bleek het fonds, dat al jarenlang goed gevuld was en waaruit VGSN’ers een bijdrage konden krijgen als zij zelf het bezoek aan een christelijke/wetenschappelijke activiteit niet konden betalen, leeg te zijn. Ongeveer elke alv in het seizoen 2013-2014 is gegaan over hoe er met deze situatie omgegaan moest worden. Verschillende vermeende oplossingen, zoals het aanscherpen van het fondsreglement, het actiever werven van fondsen en het aanvullen van het fonds met bijdrages van VGSN’ers zelf bleken vruchteloos. Uiteindelijk werd de discussie op de inauguratie-alv beëindigd met het afschaffen van het fonds.

Andere gebeurtenissen

  • Begin september werd de VGSN versterkt met 16 nieuwe leden: de jaargroep ‘plastic heroes’.
  • In dit jaar werd ook een activiteit met alternatieve studentenvereniging Karpe Noktem, met wie de VGSN als jarenlang het secretariaat deelt, georganiseerd. Op een spelletjesavond werden veel nieuwe en bijzondere spelletjes gespeeld en gingen de voetjes van de vloer tijdens een dansspel. Daarnaast werd er ook nog een pubquiz met De Loefbijter georganiseerd.
  • Vanaf het voorjaar konden leden kiezen uit een hoog of een laag TPG tarief om de liquiditeit van de vereniging te waarborgen en al te grote schulden van leden bij de vereniging te voorkomen.
  • Voor het eerst werd er een amicaal nachtje georganiseerd. Na geconstateerd te hebben dat zaterdagavonden en zondagochtend van amicale weekenden eigenlijk altijd moeizaam verlopen en niemand het leuk lijkt te vinden is dat gedeelte van het weekend gewoon geschrapt. De VGSW kwam naar Nijmegen om dit concept uit te proberen en na een geslaagd feest op vrijdag en een activiteit met afsluitende maaltijd op zaterdag zijn zij weer vertrokken.
  • De oudernieuwsbrief zag het levenslicht. Vanaf nu konden ouders een beetje meegenieten van het verenigingsleven middels een nieuwsbrief die een paar keer per jaar wordt verstuurd.

2014-2015: Lustrum, samen eten en een PR-stunt