Historie

  • Gepost op: 8 February 2012
  • Door: sitecie

De VGSN-TQ heeft een rijke geschiedenis. Op deze pagina's kunt u het een en ander lezen over het verleden van de VGSN-TQ met de belangrijkste besluiten per jaar, wetenswaardigheden en belangrijke gebeurtenissen van de VGSN-TQ. Ontdek meer van de historie van onze studentenvereniging!

De geschiedenis van de VGSN hebben wij voor u opgedeeld in periodes van vijf jaar:

1990-1995: De eerste jaren De vereniging in ‘oertijd’ en dit bracht allerlei ontstane structuren met zich mee. Sommige vormen hebben overleefd, andere vormen zijn geëvolueerd tot een nieuwe vorm. De eerste jaren van de VGSN-TQ werden gekenmerkt door de informele sfeer, de afkeer van alles wat naar studentikoziteit zweemt en een sterke band met de Gereformeerd vrijgemaakte kerk in Nijmegen. De oorspronkelijke naam "Thesauros" werd gewijzigd in "Thesaurum" maar Quaeritans bleef.  Ook blijven we onszelf beschouwen als heuse Schatzoekers! Leve de VGSN-TQ!

1995-2000: Van gezellig ‘cluppie’ tot volwaardige vereniging In deze jaren 1995 tot 2000 werd de VGSN-TQ een 'echte' vereniging. Zo werd de VGSN-TQ  genoteerd bij de Kamer van Koophandel. Dit is ook de tijd dat de VGSN-TQ snel verder groeide en sommige beeldbepalende elementen vorm kregen, zoals de cultus rondom de frikadel.

2000-2005: Onstuimige groei In de jaren 2000 tot 2005 voltooide de vereniging haar groeistuip. Jaargroepen van meer dan twintig leden waren geen uitzondering. De mogelijkheden namen toe en zo werden er lezingen georganiseerd met aansprekende namen als ex-premier Dries van Agt en kardinaal Simonis.

2005-2010: De VGSN wordt volwassen In de jaren 2005 tot 2010 stabiliseerde het ledenaantal van de VGSN-TQ. De aandacht ging toen vooral uit naar de opbouw in geloof. Door de invoer van een kringensysteem, praise & prayers, een Toerustingsweekend en met de organisatie van een aantal verdiepende cursussen zoals 'Aanstekelijk Christen- zijn' en ‘Relaties in de breedste zin van het woord’, nam de aandacht voor geloofszaken verder toe. In 2010 vierde de VGSN-TQ vol trots haar vierde lustrum, onder het thema VGSN HIP: History in Progress!

2010-2015: De VGSN floreert In de jaren 2010 - 2015 werd de VGSN lid in volle rechten van VGS-Nederland en werden tal van nieuwe initiatieven ontplooid om elke VGSN'er een onvergetelijke tijd te bieden. De VGSN hoogh!

2015-2017: Trots op de VGSN. De VGSN was dankbaar en dienstbaar, won de RU-studentenbattle en er werd geëxperimenteerd met de vorm van de alv en andere activiteiten.