DE VGSN in Corona-tijd

Ondanks corona hebben we het afgelopen jaar niet stilgezeten! Er worden nog steeds iedere donderdagavond activiteiten georganiseerd, alleen dan online. Ook de Bijbelkring op dinsdagavond gaat online door. We proberen als vereniging op een verantwoorde manier zoveel mogelijk activiteiten fysiek te organiseren, in zoverre de richtlijnen van het RIVM dit toelaten. Voorbeelden hiervan zijn wandelen in tweetallen en activiteiten in kleine groepjes. Ook komen VGSN’ers die niet in een verenigingshuis wonen regelmatig eten bij verenigingshuizen. 

Fysieke open activiteiten zijn op het moment helaas niet mogelijk. Wel bieden we je de mogelijkheid om online mee te doen met activiteiten of te komen eten bij een verenigingshuis. Neem hiervoor contact met ons op. 

Uiteraard kun je dit jaar gewoon lid worden van de vereniging! Er zal tegen die tijd, aan de hand van de maatregelen, gekeken worden in welke vorm de introweek plaats zal vinden. 

Algemene ledenvergadering (alv) van de VGSN in corona-tijd
Mater en dochter